Articles

Yaptıkları davranışlar kendi seçimleri değil, sadece zihinlerinin ürünü

Asperger Sendromu kişinin sosyal ilişkilerinde karşısındakinin düşüncelerini sezerek ona göre hareket etmede ve empati kurmada zorlanması, tekrarlı hareketler sergilemesi, bazı konulara olağandışı ilgi göstermesi ve hatta ‘takılı kalması’ ile kendini gösteren davranışlar bütünüdür. Uzman Psikolog Feriha Dildar ile halk arasında ismen pek tanınmayan ancak ellerinde olmayan nedenler ile davranışlarına hakim olamayan Asperger Sendromlu çocuklar ve bu çocuklara olan yaklaşımlar hakkında konuştuk.

raquel-ferihadildarAsperger Sendromu denince ismin kulağa biraz karışık gelmesinden dolayı kişilerde bir tedirginlik uyandırabileceği hissine kapılıyorum. Acaba okuyucularımız için basit bir dille anlatmanız mümkün olur mu?

Asperger Sendromu (AS), psikolojik tanı ölçütlerinde yapılan son değişiklerden sonra ‘Otizm Spektrum Bozuklukları’ adı altında anılmaya başladı. Bunun nedeni Asperger’de görülen birçok semptomun, farklı şiddetlerde olmakla birlikte, otizmde de görülüyor olması. AS, kişinin sosyal ilişkilerinde karşısındakinin düşüncelerini

error
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial