Eğitimler

LOUISE HAY – HEAL YOUR LIFE

2

SVAGİTO İLE AİLE DİZİMİ

ailedizimi_01
Aile Dizimi bize ailemizle ve yakın ilişkide olduğumuz kişiler ile aramızda uyum sağlamamıza ve uzlaşma bulmamıza yardımcı olur. Bu çalışmada ilişkilerimizde var olan problemlerin altında yatan sebepleri anlamayı öğrenir, ailemiz ve kültürümüzün etrafında var olan kolektif enerji alanına derinden bağlantıda olduğumuzu ve bunun bizim davranışlarımızı ve hayattaki kararlarımızı nasıl etkilediğini fark ederiz. Ebeveynlerimize ve aile üyelerimize karşı duyduğumuz bilinçsiz bağlar çoğu zaman birçok jenerasyon boyunca devam eder, ki genellikle bunlar çekilen acıların temelidir. Atalarımızın yaşadığı travmalar da birçok jenerasyon boyunca devam eder ve bir nesilden diğer nesile aktarılır. Süreç esnasında grup içindeki diğer katılımcıların da desteği ile bir dizim oluştururuz ve bu dizim bizim aile alanımızın dinamik portesini temsil eder. Çalışma esnasında yargılamanın ötesine geçmeyi ve bilinçli bir şekilde kalbimizi dışlanmış ve unutulmuş aile bireylerine açmayı öğreniriz. Diğer kişilerin hayatlarına müdahale etmemeyi ve bize ait olmayan sorumlulukları bırakmayı öğreniriz. Bu şekilde bütünlüğümüze ve içsel gücümüze ulaşır, ailemizin sistematik yapısı içinde ve hayatın genelinde kendi yerimizi buluruz. Bu bir çocuğun kör sevgisinden bilinçli bir kişinin olgunlaşmış sevgisine büyümenin yoludur.

TRANSFORMASYONAL NEFES

1
Transformal Nefes; kişide fiziksel, zihinsel ve duygusal bütünlük sağlayan ve sistemde önemli düzeyde iyileşme gerçekleştiren ve kişinin ruhsal yapısını güçlendiren güçlü bir tekniktir.

THE KEY – KEŞİF / ESAS / YAŞAM

3

MINDFULNESS

mindfulness-en-madrid
Mindfulness, şimdiki ana yargısız ve açık olarak dikkatini vermek ve bu anda her ne meydana geliyorsa kabullenmektir. Mindfulness hem farkındalık hem de bilinçliliği içeren, kabul, yargısız ve şimdiki ana odaklanmayı temel alan derin bir farkındalık halidir. Mindfulness aslında daha derin bir farkındalık halidir. Bilincin bilincinde olmaktır. Bilinçli-farkındalık halinde birey dikkatini an be an nereye yöneldiğinin ve zihninin ne ile meşgul olduğunun farkındadır. Yaşama Düşüncelerden Çok Duyularla Temas Etme Biçimidir” Farkındalık bize acı veren düşünce ve duyguları düzgün ve dengeli bir biçimde kabullenme yeteneği veren bağlantısız farkındalıktır.

SVAGİTO İLE ZEN DANIŞMANLIĞI 1

Bu eğitim, iyileştirmenin ya da “şifacı” olmanın spiritüel boyutlarını ele alıyor. Bu yaklaşım meditasyona ve gerçek yardımın efor sarf etmeden, niyet etmeden yapıldığı anlayışına dayanır ve kişiyi, sonunda zihnini bir rahatlama ve farkındalık haline götüren, kendi içindeki daha derin bir gerçeğe bağlar. Bizler sadece var olarak ve başka bir insanla sevgi dolu bir atmosfer içinde bulunarak iyileştirmeyi gerçekleştiririz. Geçmiş koşullandırmalarımızdan dolayı, genelde karşımızdakini kurtarmak isteyen gözü kör bir sevgiyle hareket ederiz. Bilinçli sevgi sebepsizdir ve karşıdaki insana ve onun yaşam kaderine derin bir saygı duyar. Bu kurs şifa alanında çalışan – ya da bu alanda çalışmayı planlayan -herkese insanlarla çalışma ve şifayı ve sağlığı nasıl destekleyebileceklerine dair sahip oldukları anlayışı derinleştirme fırsatı verir. Yönlendirmeli meditasyonlar, pratik egzersizler, egzersiz seansları ve seans gösterilerinin yanında, aynı zamanda iş ya da ilişkiler gibi yaşamsal konularla ilgili kişisel sorunları netleştirme ve çözümleme imkanı da bulacaksınız.
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial