Articles

Tikler ile Ne Yapabiliriz?

Başarı stresi, kaybetme korkusu, yetersizlik duygusu gibi kavramları okul psikologlarından, danışmanlardan ve öğretmenlerden sıkça duymaya başladık. Ne üzücüdür ki bu şekilde hisseden çocukların sayısı gittikçe artıyor. Bu artış ile doğru orantılı olarak sanki tik yapan çocukların sayısı arttığı gibi tiklerin yoğunlukları ve sıklıkları da artıyor. Çok değerli uzman Yrd. Doç. Dr. Neslihan Zabcı, birçok çocukta yaygın olarak görülen ve bir sürü ebeveynin ortak sıkıntısı olan ‘tikler’ konusunda sorularımızı yanıtladı.

raquel-tiklerTikin tanımı nedir?

Tik, belli kalıplara uygun biçimde tekrar eden ani, tekrarlı, belli bir kas grubunun hareketi sonucu oluşan hareketler (motor tikleri) ya da seslerdir (ses tikleri).

En sık görülen tikler nelerdir?

Göz kırpmalar, boyun adalelerinde oluşan tikler, öksürme,

error
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial